Vem var Arvid Gustafsson?

Inspektor Arvid Gustafsson föddes 1896 och dog 1974. Arvid var inspektor vid flera större gårdar, bl.a. Hjulsta gård utanför Enköping. Den sista gården han var inspektor vid var Rastaborg på Ekerö – se bild.

Arvid var under hela sin levnad mycket skogs- och jordbruksintresserad. Det var därför naturligt för honom att han testamenterade delar av sina tillgångar till en stiftelse med namnet; ”Inspektor Arvid Gustafssons stiftelse”, som skall ha till ändamål att avkastningen Enligt Arvid Gustafsson önskan skall stiftelsens ändamål vara att ”utdela stipendier till behövande ungdomar Uppsala län, vilka genomgår lantbruksskolor eller högre utbildning till skickliga lantbrukare eller företagsledare i denna näring, som varit mitt livsintresse.”

Utdrag ur testamente – 30 juli 1974

Rastaborgs gård, Ekerö

Inspektor Arvid Gustafsson