Tidigare stipendiater

Vid 2020 års stipendieutdelning var det 94 stipendiater som delade på 462 300 kronor. Stipendiebeloppet var olika stort beroende årskurs vid gymnasiet eller om det gäller utbildningar vid högskolor och universitet. Fördelning av antalet stipendiater var jämnt mellan elever vid naturbruksgymnasier och studenter vid universitet.

Ansökningsformulär hittas genom att trycka här. Sista ansökningsdag är måndagen den 28e november.

 

Karin Hakelius

När fick Du stipendiet från Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse?
Jag fick pengar från stiftelsen flera år i rad med början från 1985

Var studerade Du och vilken inriktning?
Jag började vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1985 och läste till agronomekonom (klar 1990), för att sedan börja som doktorand (Institutionen för ekonomi) och disputerade 1996.

Vad var det som gjorde att Du studerade vid ett naturbruksgymnasium, högskola eller universitet?
Orsaken till att jag valde utbildningen var mitt agrara intresse.

Viken nytta har Du haft av stipendiet?
Stipendiet drygade ut studielånet. Jag minns att jag köpte en lodenrock för stipendiet 1985.

Vad är Dina framtidsplaner?
Jag är universitetslektor i ledarskap och organisation sedan snart 20 år (Institutionen för ekonomi). Lärare och forskare, alltså, och det lär jag fortsätta med.

Hur fick Du information om stipendiet?
Om jag minns rätt var det via en annons. Kommer inte ihåg om den var i Land eller Enköpings posten.

Anna Wallenbeck

När fick Du stipendiet från Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse?
Jag fick stipendier från Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse vid flera tillfällen från 1994 till 2009, både under min tid som elev på Jällaskolan (gymnasium), under perioden jag var Agronomstudent på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Ultuna) och under min tid som Doktorand på Institutionen för Husdjursgenetik på SLU.

Var studerade Du och vilken inriktning?
Jag studerade häst och lantbruksdjur på Naturbruksprogrammet på Jällaskolan, Husdjursagronominriktning på Agronomprogrammet på SLU och under min tid som doktorand så fokuserade min forskarutbildning på Husdjursvetenskap. Tog Agronomie Doktorsexamen på SLU 2009 och blev Docent i Husdjursproduktionssystem vid Fakulteten för Husdjursvetenskap och Veterinärmedicin i Maj 2016

Vad var det som gjorde att Du studerade vid ett naturbruksgymnasium, högskola eller universitet?
När jag började gymnasiet gjorde jag valet för att jag vill bli hästskötare (och för att jag inte vill läsa vidare efter gymnasiet, vilket jag givetvis gjorde ändå J). Lärarna på Jälla inspirerade mig att läsa vidare, och mitt intresse för lantbruksdjur växte med åren. Nyfikenheten på att lösa problem och ett stort statistikintresse ledde till att jag inte gick ut i branschen som rådgivare efter agronomexamen, utan valde att gå vidare med en forskarutbildning. Den stora friheten i arbetet, alla fantastiska studenter och samarbeten inom och utanför akademin har gjort att jag stannat kvar som forskare och lärare vid SLU.

Viken nytta har Du haft av stipendiet?
Vid de tillfällen jag fick stipendium så innebar det en förenkling för mig att studera i Uppsala och samtidigt var bosatt ute på landet. Det var också en tydlig uppmuntran att fortsätta mina studier på den banan jag påbörjat på Jällaskolan.

Vad är Dina framtidsplaner?
Jag kommer fortsätta forska, i tätt samarbete med mina forskarkollegor på området över hela världen och i tätt samarbete med.

Hur fick Du information om stipendiet?
Jag fick information om stipendiet via tidningsannonser.

Sandra Nilsson

När fick Du stipendiet från Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse och vilken inriktning?
Jag fick stipendiet 2018 då jag studerade på Jällagymnasiet med inriktning naturbruk häst. 


Vad var det som gjorde att Du studerade vid ett naturbruksgymnasium, högskola eller universitet?
Jag har alltid älskat djur och natur, speciellt hästar som jag även vill jobba med. Under gymnasiet ville jag däremot ha väldigt kul och lärorikt och verkligen inrikta mig på just hästar och hade bara hört gott om just Jälla.

Vad är Dina framtidsplaner?
Min plan just nu är att utbilda mig till husdjursagronom och få en ännu djupare bild om djur, där har stipendiet hjälpt mycket med kurslitteratur-kostnader och annat material som behövs under utbildningen.

Hur fick Du information om stipendiet?
Jag hade faktiskt inte hört talas om stipendiet förrän jag fick det på studentdagen.

Carl Filip

När fick Du stipendiet från Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse?
Stipendium ur Inspektor Arvid Gustafssons stiftelse tilldelades jag under tre år: 2016, 2017 och 2018.  

Var studerade Du och vilken inriktning?
Jag studerade till agronom, med ekonomi, på Ultuna.

Vad var det som gjorde att Du studerade vid ett naturbruksgymnasium, högskola eller universitet?
Anledningen till mitt studieval var ett stort intresse för lantbruk parat med en akademisk läggning. Agronomprogrammet erbjuder en bred utbildning med möjlighet till många olika yrkesval inom de agrara näringarna. Dessutom är SLU, och då särskilt dess Campus Ultuna, ett ansett lärosäte med en fantastisk miljö.

Viken nytta har Du haft av stipendiet?
Stipendierna möjliggjorde en del resor med studiesyfte, förkovran inom praktiskt skogsbruk och bidrog dessutom till att jag kunde utveckla mitt jaktintresse. Sammanfattningsvis både nytta och nöje!

Vad är Dina framtidsplaner?
Jag avser i framtiden driva familjens lantbruk, ta examen och – förhoppningsvis – hitta ett utmanande arbete med koppling till lantbruket, där jag får användning för de kunskaper jag tillägnat mig under studieåren – i och utanför föreläsningssalarna.

Hur fick Du information om stipendiet?
Stipendiet tipsades jag om av en familjemedlem. 

Mats Petterson

Hur fick Du reda på stipendiet?

Jag såg annons i tidningen och fick stipendiet 1994.

Vad använde Du stipendiet till?

Köpte flera läroböcker i juridik och ekonomi i anslutning till mina studier vid Jälla skolan.

Vad har hänt med Ditt företag Ängeby Gårdsprodukter?

Mats bildade sitt egna företag 2005 – Ängeby Gårdsprodukter, som ligger strax utanför Storvreta. Tidigare hade han drivit hela gården tillsammans med sin bror. Företagets viktigaste inriktning är skogen och veden. Här finns också gårdsbutik med egna bär, grönsaker och potatis efter säsong, lokal honung, mjöl och ägg. Mats har dessutom egen julgransodling. Mats är angelägen om att framhålla:
”Mina grönsaker är miljövänligt odlade med naturlig gödning och det viktigaste är att maten är närproducerad så att folk vet var den kommer ifrån”

Dina framtidsplaner?

Planerar att utveckla produktionen av julgranar och ytterligare effektivera hanteringen av ved. Ser också möjligheter att utveckla uthyrningsverksamheten av gårdens lokaler. Produktionen av grönsaker är mycket tidskrävande och svår att mekanisera.
Mats kan tänka sig att dra ner på grönsaksproduktionen, men vill gärna att någon annan använder marken för grönsaksproduktion.