Stipendieansökan

Ladda ner ansökningsformuläret genom att KLICKA HÄR!

Observera att ansökningar som saknar personbevis kommer inte att behandlas. Använd personbevis för fondansökan/studier, där folkbokföringsadress framgår. Observera också att det krävs BankID, som tillhör den sökande.

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Åke Clason på telefon 070 – 662 76 07, eller via e-post: ake.clason@telia.com

Behandling av personuppgifter
Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter:
Personuppgifter som du lämnar i din ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva din ansökan och för efterföljande administration inklusive publicering om din ansökan blir beviljad.

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig. De som kan komma att behandla dina personuppgifter är stiftelsens styrelse, administration och bank samt stiftelsens leverantörer av IT-tjänster och datasystem.

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas för stiftelsens räkning, kan du skicka in en skriftlig begäran till Inspektor Arvid Gustafssons stiftelse, C/O Åke Clason, Bruksgårdarna 29 743 50 Vattholma

Vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du upptäcker att någon uppgift, t ex din adress, skulle vara felaktig eller ofullständig.