Stiftelsen och dess ändamål

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning i första hand till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande av de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsbruk, växtodling, häst, och småskalig livsmedelsförädling. Stiftelsen delar även ut stipendier till studenter vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för genomförande av examensarbeten kring företagande på landsbygden och speciellt inom landsbygden i Uppsala län.

Studerande vid naturbruksgymnasier med inriktning smådjur är inte berättigade att söka stipendier då denna utbildning inte bedöms ligga inom de gröna näringarna.

Stiftelsen bildades 1975 och hade vid sin start ett kapital på 700 000 kronor. Vid årskiftet 2022/2023 hade kapitalportföljen ett marknadsvärde på cirka 45 miljoner kronor. Ifrån utdelningar har under se senaste åren delats ut 450 000 kronor till 800 000 kronor per år.