Om

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning. I första hand går stipendier till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsburk, växtodling, häst och smugsheli, livsmedelsförädling. Stipendier kan utdelas högst tre gånger till samma person. Med anknytning till länet menas, att man är född och uppvuxen i länet eller att man bott i länet under en stor del av sin levnad.

Ansökningsformulär hittas genom att trycka här. Sista ansökningsdag är fredag den 2:a december 2022.

Vid behov av mer information kontakta styrelsens ordförande:
Åke Clason
Bruksgårdarna 29, 743 50 Vattholma.
telefon: 070 – 662 76 07
e-post: akeclason1@gmail.com