Kontakt

Vid behov av mer information kontakta styrelsens ordförande:

Åke Clason
Bruksgårdarna 29, 743 50 Vattholma.
telefon 070 – 662 76 07
e-post akeclason1@gmail.com