Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning i första hand till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande av de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsbruk, växtodling, häst, och småskalig livsmedelsförädling.

OBSERVERA!
Ansökningssystemet var ur funktion från söndagen den 21 november till lunchtid tisdagen den 23 november!  Vid registrerad ansökan kommer bekräftelse till angiven e-postadress. Ansökningstiden förlängs till torsdagen den 2 december.

Stiftelsen och dess ändamål

Stiftelsen bildades 1975 och hade vid sin start ett kapital på 700 000 kronor. Hösten 2021 hade kapitalportföljen ett marknadsvärde på cirka 43 miljoner kronor. Ifrån utdelningar har under se senaste åren delats ut 450 000 till 800 000 kronor per år.

Tidigare stipendiater

Vid 2019 års stipendieutdelning var det 104 stipendiater som delade på 821 000 kronor. Stipendiebeloppet var olika stort beroende årskurs vid gymnasiet eller om det gäller utbildningar vid högskolor och universitet. Fördelning av antalet stipendiater var jämnt mellan elever vid naturbruksgymnasier och studenter vid universitet.

Vem var Arvid Gustafsson?

Inspektor Arvid Gustafsson föddes 1896 och dog 1974. Arvid var inspektor vid flera större gårdar, bl.a. Hjulsta gård utanför Enköping. Arvid var under hela sin levnad mycket skogs- och jordbruksintresserad. Det var därför naturligt för honom att han testamenterade delar av sina tillgångar till en stiftelse 

Ansök senast 29 november 2021

Stipendieansökan 2020
Under 2020 har stipendier delats ut till 94 ungdomar. Tillsammans delades ut 462 300 kronor.

Nästa ansökningsperiod är under perioden
1 oktober – 2 december 2021.

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning i första hand till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande av de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsbruk, växtodling, häst, och småskalig livsmedelsförädling. 

Om

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning.

Vilka sitter i styrelsen?

Vill du veta vilka som sitter i styrelsen och hur du kan kontakta oss?

Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar kring de stipendier vi delar ut.