Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning i första hand till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande av de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsbruk, växtodling, häst, och småskalig livsmedelsförädling.

Stiftelsen och dess ändamål

Stiftelsen bildades 1975 och hade vid sin start ett kapital på 700 000 kronor. Vid årsskiftet 2022/2023 hade kapitalportföljen ett marknadsvärde på cirka 45 miljoner kronor. Ifrån utdelningar har under se senaste åren delats ut 450 000 kronor till 880 000 kronor per år.

Tidigare stipendiater

Vid 2022 års stipendieutdelning var det 80 stipendiater som delade på 800 000 kronor. Stipendiebeloppet var olika stort beroende årskurs vid gymnasiet eller om det gäller utbildningar vid högskolor och universitet. Fördelning av antalet stipendiater var jämnt mellan elever vid naturbruksgymnasier och studenter vid universitet.

Vem var Arvid Gustafsson?

Inspektor Arvid Gustafsson föddes 1896 och dog 1974. Arvid var inspektor vid flera större gårdar, bl.a. Hjulsta gård utanför Enköping. Arvid var under hela sin levnad mycket skogs- och jordbruksintresserad. Det var därför naturligt för honom att han testamenterade delar av sina tillgångar till en stiftelse 

2023 års ansökningsperiod är från måndag 16 oktober
och förlängt till torsdag 30 november.

Stipendieansökan 2023
Under 2022 har stipendier delats ut till 80 ungdomar. Tillsammans delades ut 800 000 kronor.

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning i första hand till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande av de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsbruk, växtodling, häst, och småskalig livsmedelsförädling. 

Om

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning.

Vilka sitter i styrelsen?

Vill du veta vilka som sitter i styrelsen och hur du kan kontakta oss?

Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar kring de stipendier vi delar ut.