Mats

Intervju med Mats Pettersson, Ängeby

Hur fick Du reda på stipendiet?
Jag såg annons i tidningen och fick stipendiet 1994.

Vad använde Du stipendiet till?
Köpte flera läroböcker i juridik och ekonomi i anslutning till mina studier vid Jälla skolan.

Vad har hänt med Ditt företag Ängeby Gårdsprodukter?
Mats bildade sitt egna företag 2005 – Ängeby Gårdsprodukter, som ligger strax utanför Storvreta. Tidigare hade han drivit hela gården tillsammans med sin bror. Företagets viktigaste inriktning är skogen och veden. Här finns också gårdsbutik med egna bär, grönsaker och potatis efter säsong, lokal honung, mjöl och ägg. Mats har dessutom egen julgransodling. Mats är angelägen om att framhålla:

”Mina grönsaker är miljövänligt odlade med naturlig gödning och det viktigaste är att maten är
närproducerad så att folk vet var den kommer ifrån”

Dina framtidsplaner?
Planerar att utveckla produktionen av julgranar och ytterligare effektivera hanteringen av ved. Ser också möjligheter att utveckla uthyrningsverksamheten av gårdens lokaler. Produktionen av grönsaker är mycket tidskrävande och svår att mekanisera.

Mats kan tänka sig att dra ner på grönsaksproduktionen, men vill gärna att någon annan använder marken för grönsaksproduktion.