Ludvig

Hur kom du i kontakt med stiftelsen?

Jag kom i kontakt med stiftelsen genom min syster som tidigare erhållit stipendie från Arvid Gustafssons stiftelse.

Vilken betydelse har stiftelsen haft för Dig?

Stipendierna som delats ut har haft stor betydelse för mig och min studiegång. Tack vare mina två erhållna stipendier har jag kunnat fokusera helhjärtat på studierna och även kunna läsa lite extra kurser utöver ramschemat utan att behöva pussla ihop arbetsliv med studierna.

Vilka är dina framtidsplaner?

Mina ambitioner är att jobba inom fastighetsvärdering efter att mina studier är avklarade och under en längre tidshorisont är drömmen att en dag äga en egen gård.