David

Hur kom du i kontakt med stiftelsen?

Jag minns inte helt säkert men jag kan tänka mig två vägar. Antingen var det genom den personal på SLU som med jämna mellanrum skickar ut information om olika stipendier som finns att söka, eller att jag själv aktivt letade stipendier och på så vis fann stiftelsen.

Vilken betydelse har stipendiet haft för Dig?

Jag har kunnat unna mig någon resa och kunnat gå en båtlivskurs som jag annars inte hade haft råd med.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag har fortfarande knappa tre år kvar på min utbildning och efter det hoppas jag kunna få ett relevant arbete. Helst skulle jag vilja jobba med frågor som rör jordbruk kontra stadsliv eftersom jag anser jordbruksmarken vara en resurs värd att bevara istället för att bygga stad på den. Dessutom är det viktigt att hitta alternativ till boendet i staden, som är både ohälsosamt och ekonomiskt ohållbart för många människor.

david_intervju