Cecilia

Hur kom du i kontakt med stiftelsen?

Jag kom i kontakt med stiftelsen genom en vän som tidigare erhållit stipendie från Er. Hon rekommenderade mig att söka eftersom hon ansåg att jag uppfyllde ”kraven”.

 

Vilken betydelse har stiftelsen haft för Dig?

Stipendierna som delats ut har haft stor betydelse för mig och min familj. Jag är mamma till tre barn samtidigt som jag studerar till veterinär. Det är en lång och krävande utbildning. Trots att jag arbetar extra på en grisgård på helger och övrig ledig tid så kan det stundtals bli rätt kännbart ekonomiskt och stipendierna har då möjliggjort några veckors välbehövlig ledighet med barnen under sommaren med någon liten semesterresa. Det är jag verkligen tacksam för!

 

Vilka är dina framtidsplaner?

I framtiden skulle jag gärna vilja jobba med produktionsdjur i någon form. Arbete med att förhindra att djur blir sjuka istället för att behandla redan sjuka djur tilltalar och intresserar mig. Förutom att det givetvis innebär reducerat lidande för djuren så kommer även användningen av antibiotika att minska. Även om antibiotikaförbrukningen, i jämförelse med många andra länder, inte är så hög i Sverige så finns det fortfarande arbete att göra för att minska den ytterligare.