Anna

img_1432

Hur du kom du i kontakt med stiftelsen?

Jag kom i kontakt med stiftelsen via tidningsannonser.

Vilken betydelse har stipendiet har haft för Dig?

Jag fick stipendier från fonden vid flera tillfällen, både under min tid som elev på Jällaskolan, under perioden jag var Agronomstudent på Sveriges lantbruksuniversitet (Ultuna) och under min tid som Doktorand på Institutionen för Husdjursgenetik på SLU. Vid de tillfällen jag fick stipendium så innebar det en förenkling för mig att studera i Uppsala och samtidigt var bosatt ute på landet. Det var också en tydlig uppmuntran att fortsätta mina studier på den banan jag påbörjat på Jällaskolan.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag tog studenten på Jällaskolan 1997, Husdjursagronomexamen  på SLU 2002, tog Agronomie Doktorsexamen på SLU 2009 och blev Docent i Husdjursproduktionssystem vid Fakulteten för Husdjursvetenskap och Veterinärmedicin i Maj 2016. Jag planerar att de kommande åren fortsätta min forskar- och lärarbana på SLU och undervisa framtidens Husdjursagronomer och Husdjursvetare som ska vara med och utveckla vårt lantbruk och vårt samhälle de kommande decennierna. Jag kommer fortsätta forska , i tätt sammarbete med mina forskarkollegor på området över hela världen.