Lovisa

Hur kom du i kontakt med stiftelsen?

Jag kom i kontakt med stiftelsen när jag gick första året på Jällagymnasiet (2014). Jag fick ett tips från mina föräldrar, som själva sökte stipendiet när de gick på Jällagymnasiet. Jag såg även en annons i UNT om stiftelsen och stipendiet. Jag sökte stipendiet både 2014 och 2015. Jag blev tilldelad stipendiet båda gångerna.

Vilken betydelse har stiftelsen haft för Dig?
Stipendiet har haft stor betydelse för mig. Första året ansökte jag stipendiet för att kunna gå jägarskolan och ta jägarexamen. Andra året sökte jag för att kunna införskaffa jaktutrustning samt till utlandspraktik. Jag började gå jägarskolan i Januari 2015 och i Maj samma år tog jag min jägarexamen. Sommaren 2016 kunde jag sedan köpa mitt första gevär och ser nu fram emot älgjakten. Våren 2016 fick jag genom skolan möjlighet att åka på utlandspraktik till en gård i Holland. Stipendiepengarna gav mig möjlighet att göra lite extra utflykter och aktiviteter i Holland. Stiftelsens medel har bidragit till att jag fått möjlighet att utveckla, uppleva och lära mig nya saker inom mina intresseområden.

Vilka är dina framtidsplaner?

Mina framtidsplaner är idag att jobba inom lantbruket. Jag vill jobba och skaffa mig mera och nya erfarenheter som jag sedan kan använda när jag pluggar vidare till lantmästare eller agronom. I framtidsplanerna ingår också att åka utomlands och arbeta på en gård.