Om

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksgymnasier eller högre skolor för utbildning. I första hand går stipendier till skickliga lantbrukare eller företagsledare inom de gröna näringarna och i andra hand till utbildning inom följande de gröna näringarna, nämligen djurskötsel, trädgård, skogsburk, växtodling, häst och smugsheli, livsmedelsförädling. Stipendier kan utdelas högst tre gånger till samma person. Med anknytning till länet menas, att man är född och uppvuxen i länet eller att man bott i länet under en stor del av sin levnad.
Ansökan med handlingar som styrker nämnda förutsättningar skall vara stiftelsens ordförande
Åke Clason, Bruksgårdarna 29, 743 50 Vattholma tillhanda.
Ansökningshandlingar tar du del av på aktuella gymnasier och högskolor, eller här
Upplysningar och ansökningshandlingar kan även erhållas per telefon 070 – 662 76 07 eller via e-post ake.clason@telia.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *